Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu erilaisten ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, vesilain sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisten lupien myöntäminen ja ilmoitusten käsittely. Mikäli toimintasi tarvitsee ympäristöluvan, maa-ainesluvan, aiheuttaa normaalista poikkeavaa melua ympäristössä tai kyse on lannan varastoimisesta, ota yhteyttä kunnan ympäristötoimeen.

Asiakirjojen palautus ja yhteydenotot ympäristönsuojeluun sähköpostitse: ymparistonsuojelu@lieto.fi

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

  • Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen asian käsittelystä peritään Liedon kunnan vahvistetun taksan mukainen maksu.

Liedon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2019

Liedon-kunnan-maa-ainestaksa 2018

Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356
paivi.paavilainen@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi
Ympäristötarkastaja vs.
Tuominen Anne-Marie
050 307 2915
anne-marie.tuominen@lieto.fi