Kunnanvaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa kunnan toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Kunnanvaltuusto 2017-2021:

Liedon kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua:

  • Kansallinen Kokoomus 13 jäsentä
  • Suomen Keskusta 8 jäsentä
  • Suomen Sosialidemokraattinen puolue 7 jäsentä
  • Vihreä Liitto 5 jäsentä
  • Vasemmistoliitto 4 jäsentä
  • Suomen Kristillisdemokraatit 3 jäsentä
  • Perussuomalaiset 3 jäsentä

Liedon kunnanvaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Tervetuloa mukaan kokouksiin seuraamaan kunnan päätöksentekoa.

Kunnanvaltuusto kokoontuu kunnanvaltuuston istuntosalissa Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, Lieto.

25.1.2021

22.2.2021

22.3.2021

26.4.2021

31.5.2021

14.6.2021