Lautakunnat

Lautakunnat johtavat ja valvovat palvelujen tuottamista kaupungissa. Ne huolehtivat oman toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettavat tavoitteita, ohjaavat ja valvovat toimialansa toimintaa sekä seuraavat toiminnan tuloksia.

Lautakunnat valmistelevat omilla toimialoillaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta.