Ilmansuojelu

Ilmansuojelutyön tavoitteena on sellainen ilman laatu, joka takaa asukkaille terveellisen ja viihtyisän elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen. Ilmansuojelu liittyy laajempaan ilmastotyöhön, jonka tavoitteena on maapallon ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä muutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen, kuten CO2-päästöjen vähentäminen.

Liedon paikalliseen ilmanlaatuun pyritään kunnassa vaikuttamaan ympäristölupamääräysten sekä valvonnan kautta. Liedon kunta pyrkii myös omilla toimillaan edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Lieto onkin ollut mukana Suomen kuntaliiton ilmastokampanjassa vuodesta 1998 lähtien. Liedon kunnan ja Liedon Lämpö Oy:n panostus uusiutuvaan kaukolämpöenergiaan tuli palkituksi vuonna 2012 ilmastokampanjan paikallisena ilmastotekona. 

Tällä hetkellä kunnan toiminnassa keskeisimpänä on energiansäästötoimenpiteiden etsiminen ja toteuttaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen kunnan omissa toiminnoissa.

Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi
Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356
paivi.paavilainen@lieto.fi
Ympäristötarkastaja vs.
Tuominen Anne-Marie
050 307 2915
anne-marie.tuominen@lieto.fi