Ilmansuojelu

Ilmansuojelutyön tavoitteena on sellainen ilman laatu, joka takaa asukkaille terveellisen ja viihtyisän elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen. Ilmansuojelu liittyy laajempaan ilmastotyöhön, jonka tavoitteena on maapallon ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä muutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen, kuten CO2-päästöjen vähentäminen.

Liedon paikalliseen ilmanlaatuun pyritään kunnassa vaikuttamaan ympäristölupamääräysten sekä valvonnan kautta. Liedon kaupunki pyrkii myös omilla toimillaan edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Lieto onkin ollut mukana Suomen kuntaliiton ilmastokampanjassa vuodesta 1998 lähtien. Liedon kaupungin ja Liedon Lämpö Oy:n panostus uusiutuvaan kaukolämpöenergiaan tuli palkituksi vuonna 2012 ilmastokampanjan paikallisena ilmastotekona. 

Tällä hetkellä kunnan toiminnassa keskeisimpänä on energiansäästötoimenpiteiden etsiminen ja toteuttaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen kunnan omissa toiminnoissa.

Ympäristöpäällikkö
Suutari Milla
0503072915
milla.suutari@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi