Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Se vaatii jatkuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta niin paikallisesti ja alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Kestävä kehitys ei merkitse jostakin luopumista, vaan asioiden uudelleen arviointia ja tietoista valintaa. Meillä jokaisella on velvollisuus tukea toiminnallamme tämän päämäärän saavuttamista.

Liedon kunta haluaa toimia edelläkävijänä kestävän kehityksen tiellä. Toiminnan suunnannäyttäjäksi on laadittu Kestävän kehityksen ohjelma, jonka valtuusto on hyväksynyt 2008. Liedon kunta on myös sitoutunut energian käytön tehostamiseen tekemällä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen vuonna 2011. Sen toteuttamista varten laadittiin koko kuntaa koskeva energiankäytön tehostamista koskeva suunnitelman syksyllä 2012.

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia on puolueeton alan asiantuntija. Se palvelee myös lietolaisia kaikissa kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Valoniasta saat mm. puolueetonta energianeuvontaa ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevia neuvoja sekä vastauksia kestävää kulutusta ja liikkumista tai materiaalitehokkuutta koskeviin kysymyksiin. Sieltä löytyy materiaalia ja koulutusta ympäristökasvatukseen sekä tietoa ja neuvontaa yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toimintatapojaan ja tehokkuuttaan kestävällä tavalla.

Me emme peri maailmaa esi-isiltämme, vaan me lainaamme sen lapsiltamme.

Ympäristöpäällikkö
Suutari Milla
0503072915
milla.suutari@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi