Kirjaamo

Liedon kunnan kirjaamo vastaanottaa ja toimittaa edelleen eri toimialueille osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit kirjattaviksi ja valmisteltaviksi. Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä.

Kirjattavia asioita ovat muun muassa kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, erilaiset anomukset ja hakemukset, virkakuulutukset sekä virka- ja toimihakemukset.

Liedon kunnan kirjaamo

Postiosoite
PL 24
21421 Lieto

Käyntiosoite
Kirkkotie 13
21420 Lieto

Sähköposti
kirjaamo@lieto.fi