Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus 2021-2025

Liedon kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Liedon kaupunginhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kaupunginhallituksen kokousten esittelijä on kaupunginjohtaja Mika Ingi. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Sari Ekqvist.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Liedon kaupungintalolla.

* Kaupunginhallituksen iltakoulu

Kevätkausi 2024

15.1.2024

22.1.2024

5.2.2024

12.2.2024

26.2.2024 klo. 16.00 (ylimääräinen kokous)

4.3.2024

11.3.2024

25.3.2024 (tilinpäätös)

8.4.2024

15.4.2024*

22.4.2024

6.5.2024

13.5.2024

20.5.2024 Peruutettu

3.6.2024

17.6.2024

Syyskausi 2024

12.8.2024

19.8.2024

2.9.2024

9.9.2024

16.9.2024

23.9.2024

7.10.2024

28.10.2024

4.11.2024 (talousarvio kh päätös)

18.11.2024

25.11.2024

2.12.2024

16.12.2024

Lisätietoja: Hallintosihteeri Sari Ekqvist