Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus 2017-2021

Liedon kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Liedon kunnanhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kunnanhallituksen kokousten esittelijä on kunnanjohtaja Esko Poikela. Kokousten sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa Liedon kunnantalolla.

* Kunnanhallituksen iltakoulu

11.1.2021

18.1.2021

1.2.2021

8.2.2021

15.2.2021

1.3.2021

8.3.2021*

15.3.2021

29.3.2021

12.4.2021

19.4.2021

3.5.2021*

10.5.2021

17.5.2021

24.5.2021

7.6.2021*

21.6.2021