Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus 2017-2021

Liedon kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Liedon kunnanhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kunnanhallituksen kokousten esittelijä on kunnanjohtaja Esko Poikela. Kokousten sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa Liedon kunnantalolla.

* Kunnanhallituksen iltakoulu

Kevätkausi 2022

9.5.2022

16.5.2022

23.5.2022

6.6.2022

13.6.2022

Syyskausi 2022

15.8.2022

22.8.2022

5.9.2022

12.9.2022

19.9.2022

3.10.2022

10.10.2022

17.10.2022

31.10.2022 (veroprosentit ja talousarvio kh:n päätös)

14.11.2022

21.11.2022

28.11.2022

5.12.2022

19.12.2022