Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus 2017-2021

Liedon kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Liedon kunnanhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kunnanhallituksen kokousten esittelijä on kunnanjohtaja Esko Poikela. Kokousten sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa Liedon kunnantalolla.

* Kunnanhallituksen iltakoulu

Syyskausi 2021

29.11.2021

20.12.2021

Kevätkausi 2022

12.1.2022 (ke)

31.1.2022

7.2.2022

14.2.2022

21.2.2022

7.3.2022

14.3.2022

21.3.2022

4.4.2022

11.4.2022

18.4.2022 Pääsiäinen – ei kokousta

2.5.2022

9.5.2022

16.5.2022

23.5.2022

6.6.2022

13.6.2022