Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus 2021-2025

Liedon kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Liedon kaupunginhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kaupunginhallituksen kokousten esittelijä on kaupunginjohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Liedon kaupungintalolla.

* Kaupunginhallituksen iltakoulu

Syyskausi 2022

15.8.2022

22.8.2022

5.9.2022

12.9.2022

19.9.2022

3.10.2022

10.10.2022

17.10.2022

31.10.2022 (veroprosentit ja talousarvio kh:n päätös)

14.11.2022

21.11.2022

28.11.2022

5.12.2022

19.12.2022