Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus 2017-2021

Liedon kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Liedon kunnanhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kunnanhallituksen kokousten esittelijä on kunnanjohtaja Esko Poikela. Kokousten sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa Liedon kunnantalolla.

* Kunnanhallituksen iltakoulu

14.6.2021

21.6.2021

Syyskausi 2021

16.8.2021

23.8.2021

6.9.2021

13.9.2021

20.9.2021

4.10.2021

11.10.2021

18.10.2021

1.11.2021

15.11.2021

22.11.2021

29.11.2021

20.12.2021