Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaissa esitetään luonnonsuojelun keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Luonnonsuojelun tärkeimpiä tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja luonnonsuojelun sekä maisema-arvojen vaaliminen.  Luonnonsuojelua säätelevät Euroopan yhteisön direktiivit, kansainväliset sopimukset ja Suomen luonnonsuojelulainsäädäntö.

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnon monimuotoisuuden sekä luonnon- ja maisema-arvojen edistämistä tehdään Liedossa kartoittamalla luontoa maankäytön suunnittelussa ja ottamalla luontoarvot huomioon suunnitelmien ja hankkeiden toteutuksessa.

Luonnonsuojelun toteutuskeinona ovat myös luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoitus.

Kuntalaisille on tarjottu mahdollisuuksia tutustua luontoon ja virkistäytyä siellä rakentamalla luontopolkuja ja lintutorneja.

Ympäristöpäällikkö
Suutari Milla
0503072915
milla.suutari@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi