Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaissa esitetään luonnonsuojelun keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Luonnonsuojelun tärkeimpiä tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja luonnonsuojelun sekä maisema-arvojen vaaliminen.  Luonnonsuojelua säätelevät Euroopan yhteisön direktiivit, kansainväliset sopimukset ja Suomen luonnonsuojelulainsäädäntö.

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnon monimuotoisuuden sekä luonnon- ja maisema-arvojen edistämistä tehdään Liedossa kartoittamalla luontoa maankäytön suunnittelussa ja ottamalla luontoarvot huomioon suunnitelmien ja hankkeiden toteutuksessa.

Luonnonsuojelun toteutuskeinona ovat myös luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoitus.

Kuntalaisille on tarjottu mahdollisuuksia tutustua luontoon ja virkistäytyä siellä rakentamalla luontopolkuja ja lintutorneja.

Haitalliset vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana. Jotkin vieraslajit menestyvät uudessa elinympäristössään erityisen hyvin, jolloin ne uhkaavat alkuperäislajien lisääntymistä sekä aiheuttavat vahinkoa ekosysteemeille tai elinkeinoille kuten maaanviljelylle tai metsätaloudelle. Joillakin vieraslajeilla on myös haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen. Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi
Ympäristötarkastaja, vv.
Ojala Kati
0503072915
kati.ojala@lieto.fi
Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356
paivi.paavilainen@lieto.fi