Ympäristönsuojelu

HUOM! Ympäristönsuojelu hoitaa sovitut asiakaskäynnit myös poikkeusaikana (korona)

Ympäristötoimen tehtävänä on neuvonnalla, lupamenettelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja viihtyisän ja terveellisen ympäristön järjestämiseksi.

Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnallisia määräyksiä, kuten jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys, ja niitä sovelletaan muiden määräysten ohella. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräyksissä on käsitelty mm. jätevesien käsittelyä ja johtamista, ilmansuojelua, meluntorjuntaa sekä öljysäiliöiden kunnon tarkastamista.


Liitekartat

Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356
paivi.paavilainen@lieto.fi
Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi
Ympäristötarkastaja, vv.
Ojala Kati
0503072915
kati.ojala@lieto.fi