Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä toisin määrätä.

Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske yksityishenkilön talouteen liittyvää toimintaa. Kirjallinen ilmoitus tehdään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoittaja saa päätöksen meluilmoituksen käsittelystä. Tällaisia ilmoitusta vaativia toimenpiteitä ovat esim. rakentamiseen liittyvä paalutustyö ja louhinta, kivenmurskaus sekä yleisötapahtumat.

Liedon kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisia poikkeuksia, jolloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä ovat:

  • Ilotulitus
  • Äänentoistolaitteiden käyttö torilla tai muulla yleisökäyttöön soveltuvalla paikalla arkisin ja lauantaisin klo 7.00 – 22.00 sekä sunnuntaisin klo 12.00 – 22.00
  • Rakennus- ja purkutyön meluavat työvaiheet arkisin klo 7.00 – 18.00
  • Alle 4 viikkoa kestävä räjäytystyö, louhinta, paalutus tai vastaava, jota tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00

Meluilmoituslomake