Öljy- ja kemikaalisäiliöt

Liedon kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Pilaantunut maa tulee käsitellä ympäristöviranomaisen määräämällä tavalla.

Öljysäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti vaikea poistaa, ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta.
Poikkeamista haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemus liitteineen palautetaan ymparistonsuojelu(a)lieto.fi tai PL 24, 21421 Lieto.

Lisätietoja:

Ympäristötarkastaja
Heikkinen Janni
040 183 2697
janni.heikkinen@lieto.fi