Toiminnan rekisteröinti

Asfalttiasemat, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat sekä polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitokset eivät tarvitse toimintaansa ympäristölupaa, mikäli toiminta on niitä koskevan asetuksen mukaista.

Tällöin uudesta toiminnasta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoituksen tarkistamisen jälkeen. Ilmoittajalle annetaan tieto rekisteröinnistä. Vanhojen toimintojen, joilla on jo ympäristölupa, rekisteröinti tapahtuu ympäristölupamääräysten tarkistamisen yhteydessä tai viimeistään annetun määräajan jälkeen. Rekisteröinti-ilmoitus tulee jättää 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Lisätietoja ympäristötarkastajalta ja ympäristöhallinnon verkkosivuilta.