Asiakirjajulkisuuskuvaus

Liedon kaupunki muodostaa tiedonhallintalain (906/2019) mukaisen tiedonhallintayksikön ja ylläpitää kuvausta kaupungin hallinnoimista tietovarannoista, tietojärjestelmistä ja asiarekisteristä tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kaupungin asiakkaille yleiskuvaus siitä, miten Liedon kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat järjestetty.

Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla.

Liedon kunnan asiakirjajulkisuuskuvauksen löydät alla olevasta dokumentista:

Tietopyyntöjen tekeminen

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Pääosin kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnöt kohdistetaan kaupungin kirjaamoon, missä ne rekisteröidään määräaikojen seuraamiseksi, käsitellään tai toimitetaan eteenpäin oikealle taholle.

Liedon kaupungin kirjaamon yhteystiedot:

Avoinna ma – pe 9 – 15

Palvelemme toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostitse.

Puhelin
050 594 9732, 040 158 2720

Sähköposti
kirjaamo@lieto.fi

Postiosoite
PL 24, 21421 Lieto

Käyntiosoite
Kirkkotie 13, 21420 Lieto