Asiakirjajulkisuuskuvaus

Liedon kaupunki muodostaa tiedonhallintalain (906/2019) mukaisen tiedonhallintayksikön ja ylläpitää kuvausta kaupungin hallinnoimista tietovarannoista, tietojärjestelmistä ja asiarekisteristä tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kaupungin asiakkaille yleiskuvaus siitä, miten Liedon kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat järjestetty.

Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita yksilöimään tietopyyntönsä sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla.

Asiakirjajulkisuuskuvaus julkaistaan Liedon kaupungin digiturvan ja tiedonhallinnan hallintajärjestelmästä palvelualueittain. Palvelualueen kautta näet siihen kuuluvat tietokokonaisuudet, tietovarannot. Tietovarantoa klikkaamalla näet kyseisen tietovarannon kuvauksen ja siihen liittyvät tietoaineistot.