Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetus 2016/679 ohjaa henkilötietojen käsittelyn periaatteita Liedon kaupungissa.

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Näillä sivuilla on kerrottu Liedon kaupungin henkilötietojen käsittelyn perusteita sekä informaatiota miten henkilötietoja käsitellään kaupungin palveluissa. Tietosuojaselosteissa on kuvaukset henkilötiedon käsittelystä tietovarannoittain.

Liedon kaupunki käsittelee henkilötietojasi käyttötarkoituksen mukaisesti, käyttämiisi palveluihin perustuen ja siltä osin kun se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. . Tietosi on hyvin suojattu eikä niitä luovuteta eteenpäin muuten kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.