Päivähoidon palveluseteli / PSOP

Palveluseteli on vaihtoehto Liedon kaupungin itse tuottamille tai ostamille palveluille. Palveluseteli koskee yksityistä päiväkotihoitoa ja hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Liedon kaupunki hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat, joiden varhaiskasvatuksen palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen tulee olla yhteydessä yksityiseen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaan tiedustellakseen vapaita varhaiskasvatuspaikkoja. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Luettelo kunnan hyväksymistä palvelutuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä Psop.

Palveluseteliä haetaan Huoltajien eAsioinnin kautta neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe ja palveluntuottaja tekevät palvelusetelilain mukaisen palvelusopimuksen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten palveluntuottaja lähettää palvelusopimuksen Liedon kuntaan. Perhe lähettää tulotiedot Liedon kuntaan .

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (= varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta. Tämä arvo voi enimmillään olla palvelusetelin perusarvon suuruinen.

Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on yli 20 h ja kuitenkin enintään 35 h viikossa, on varhaiskasvatusmaksun suuruus 80 %:a kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo

Päiväkotipaikka alle kolme vuotias

 • yli 35 h/viikko 1473€
  • 1.8.23 alkaen 1539€
 • yli 20 h – enintään 35 h/viikko 1473€
  • 1.8.23 alkaen 1539€
 • enintään 20 h/viikko 884€
  • 1.8.23 alkaen 923€

Päiväkotipaikka yli kolme vuotias

 • yli 35 h/viikko 893€
  • 1.8.23 alkaen 933€
 • yli 20 h – alle 35 h/viikko 893€
  • 1.8.23 alkaen 933€
 • enintään 20 h/viikko 536€
  • 1.8.23 alkaen 560€

Perhepäivähoitopaikka 0-6 vuotias

 • kokopäivähoito yli 35 h/vko 751€
  • 1.8.23 alkaen 785€
 • kokopäivähoito yli 20h-enint.35h/vko 751€
  • 1.8.23 alkaen 785€
 • enintään 20 tuntia/viikko 451€
  • 1.8.23 alkaen 471€

Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin liitelomakkeita

Lisätietoja palvelusetelinarvoon liittyen antaa

Varhaiskasvatussihteeri
Rynö Mira
040 1825 597
mira.ryno@lieto.fi