Päivähoidon palveluseteli / PSOP

Palveluseteli on vaihtoehto Liedon kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Palveluseteli koskee yksityistä päiväkotihoitoa ja hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Liedon kunta hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat, joiden varhaiskasvatuksen palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen tulee olla yhteydessä yksityiseen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaan tiedustellakseen vapaita varhaiskasvatuspaikkoja. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Luettelo kunnan hyväksymistä palvelutuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä Psop.

Palveluseteliä haetaan Huoltajien eAsioinnin kautta neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe ja palveluntuottaja tekevät palvelusetelilain mukaisen palvelusopimuksen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten palveluntuottaja lähettää palvelusopimuksen Liedon kuntaan. Perhe lähettää tulotiedot Liedon kuntaan .

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (= varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta. Tämä arvo voi enimmillään olla palvelusetelin perusarvon suuruinen.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo

Päiväkotipaikka alle kolme vuotias

  • vähintään 35 tuntia/viikko 1285€
  • yli 20 – 35 tuntia/viikko 1028€
  • enintään 20 tuntia/viikko 771€

Päiväkotipaikka yli kolme vuotias

  • vähintään 35 tuntia/viikko 851€
  • yli 20 – 35 tuntia/viikko 681€
  • enintään 20 tuntia/viikko 511€

Perhepäivähoitopaikka 0-6 vuotias

  • kokopäivähoito 716€
  • enintään 20 tuntia/viikko 430€

Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin liitelomakkeita

Lisätietoja palvelusetelinarvoon liittyen antaa

Varhaiskasvatussihteeri
Rynö Mira
040 1825 597
mira.ryno@lieto.fi