Päivähoidon palveluseteli / PSOP

Palveluseteli on vaihtoehto Liedon kaupungin itse tuottamille tai ostamille palveluille. Palveluseteli koskee yksityistä päiväkotihoitoa ja hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Liedon kaupunki hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat, joiden varhaiskasvatuksen palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen tulee olla yhteydessä yksityiseen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaan tiedustellakseen vapaita varhaiskasvatuspaikkoja. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Luettelo kunnan hyväksymistä palvelutuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä Psop.

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe ja palveluntuottaja tekevät palvelusetelilain mukaisen palvelusopimuksen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten palveluntuottaja lähettää palvelusopimuksen Liedon kaupungille.

Huoltaja tekee perheen tuloselvityksen Vesa-palvelussa kirjautumalla sinne omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Tuloselvityslomakkeella voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun tai pienimmän palvelusetelin arvon tai ilmoittaa tulotietonsa.
Jos perhe haluaa asiakasmaksun tai palvelusetelin arvon määriteltävän tulotietojen mukaan, pitää tuloselvitykselle liittää myös sähköiset tositteet. Jos huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, palkkatietojen ja etuuksien osalta tulotietoja tai -tositteita ei tarvitse toimittaa. 
Tuloselvitys on palautettava aina, vaikka huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Tositteita ei tarvitse tällöin toimittaa. Jos heillä tai lapsilla on muita tuloja,  niiltä osin tiedot ja tositteet pitää toimittaa tuloselvityksellä. 

Vaihtoehtoisesti huoltaja ja hänen puolisonsa voivat antaa suostumuksen Tulorekisterin käyttöön.

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (= varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta. Tämä arvo voi enimmillään olla palvelusetelin perusarvon suuruinen.

Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on yli 20 h ja kuitenkin enintään 35 h viikossa, on varhaiskasvatusmaksun suuruus 80 %:a kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo

Päiväkotipaikka alle kolme vuotias

  • yli 35 h/viikko 1539€ (1.8.2024 alkaen 1624 €)
  • yli 20 h – enintään 35 h/viikko 1539€ (1.8.2024 alkaen 1624 €)
  • enintään 20 h/viikko 923€ (1.8.2024 alkaen 974 €)

Päiväkotipaikka yli kolme vuotias

  • yli 35 h/viikko 933€ (1.8.2024 alkaen 984 €)
  • yli 20 h – alle 35 h/viikko 933€ (1.8.2024 alkaen 984 €)
  • enintään 20 h/viikko 560€ (1.8.2024 alkaen 590 €)

Perhepäivähoitopaikka 0-6 vuotias

  • kokopäivähoito yli 35 h/vko 785€ (1.8.2024 alkaen 828 €)
  • kokopäivähoito yli 20h-enint.35h/vko 785€ (1.8.2024 alkaen 828 €)
  • enintään 20 tuntia/viikko 471€ (1.8.2024 alkaen 497 €)

Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin liitelomakkeita

Lisätietoja palvelusetelinarvoon liittyen antaa

Varhaiskasvatussihteeri
Koivunen Mia
040 5376 920
mia.koivunen@lieto.fi