Päivähoidon palveluseteli / PSOP

Palveluseteli on vaihtoehto Liedon kaupungin itse tuottamille tai ostamille palveluille. Palveluseteli koskee yksityistä päiväkotihoitoa ja hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Liedon kaupunki hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat, joiden varhaiskasvatuksen palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen tulee olla yhteydessä yksityiseen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaan tiedustellakseen vapaita varhaiskasvatuspaikkoja. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Luettelo kunnan hyväksymistä palvelutuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä Psop.

Palveluseteliä haetaan Huoltajien eAsioinnin kautta neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe ja palveluntuottaja tekevät palvelusetelilain mukaisen palvelusopimuksen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten palveluntuottaja lähettää palvelusopimuksen Liedon kuntaan. Perhe lähettää tulotiedot Liedon kuntaan .

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (= varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta. Tämä arvo voi enimmillään olla palvelusetelin perusarvon suuruinen.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo

Päiväkotipaikka alle kolme vuotias

  • yli 20 tuntia/viikko 1473€
  • enintään 20 tuntia/viikko 884€

Päiväkotipaikka yli kolme vuotias

  • yli 20 tuntia/viikko 893€
  • enintään 20 tuntia/viikko 536€

Perhepäivähoitopaikka 0-6 vuotias

  • kokopäivähoito 751€
  • enintään 20 tuntia/viikko 451€

Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin liitelomakkeita

Lisätietoja palvelusetelinarvoon liittyen antaa

Varhaiskasvatussihteeri
Rynö Mira
040 1825 597
mira.ryno@lieto.fi