Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta vanhemmat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lapsen hoitopäivät ja päivittäisen hoitoajan. Hoitoajat voi ilmoittaa ohjelmaan niin pitkälle ajalle tulevaisuuteen, kun ovat tiedossa. Näitä voi vielä muokata jälkeenpäin. Kuitenkin niin, että hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin sunnuntaina klo 24:00 mennessä.
Laskutus tapahtuu sovitun kuukausittaisen hoitotuntimäärän perusteella (sopimus lapselle varatusta varhaiskasvatusajasta). Sopimus on voimassa vähintään 4 kuukautta. Sopimusmuutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua.
Mikäli toteutuneet tunnit ylittävät sovitun tuntirajan, huoltajan kanssa keskustellaan sopimuksen muuttamisesta.
Jos hoitoajanilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, vanhempien tulee ottaa yhteys lapsen varhaiskasvatuspaikan esimieheen. Äkillisiä poissaoloja ei voida merkitä Hoitoaikojen ilmoittamiseen, koska viikko on jo lukittu.

Hoitoajat tulee ilmoittaa uuteen CGI Vesa – ohjelmaan 18.12.2023 alkaen. Hoitoaikojen ilmoittaminen Huoltajien eAsiointiin päättyy samanaikaisesti.

Alla olevan osoitteen kautta pääset ilmoittamaan lapsesi hoitoajat.