Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta vanhemmat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lapsen hoitopäivät ja päivittäisen hoitoajan. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 8.00 mennessä.
Laskutus tapahtuu sovitun kuukausittaisen hoitotuntimäärän perusteella (sopimus lapselle varatusta varhaiskasvatusajasta). Sopimus on voimassa vähintään 4 kuukautta. Sopimusmuutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua.
Mikäli toteutuneet tunnit ylittävät sovitun tuntirajan, huoltajan kanssa keskustellaan sopimuksen muuttamisesta.
Jos hoitoajanilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, vanhempien tulee ottaa yhteys lapsen varhaiskasvatuspaikan esimieheen. Äkillisiä poissaoloja ei voida merkitä Hoitoaikojen ilmoittamiseen, koska viikko on jo lukittu.