Varhaiskasvatuspaikan haku

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisen Vesa-asioinnin kautta.

Vesa-asioinnin ohje

  1. Uuden hakemuksen tekeminen aloitetaan Perhe- sivun dokumentit välilehdeltä Toiminnot-valikosta.
  2. Hakemus avataan täytettäväksi ”Uusi hakemus” -painikkeella.

Milloin varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea

Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksen hoitopaikan.
Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Parhaiten haluamansa hoitopaikan saa elokuussa hoitokauden alkaessa.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja on perheeseen yhteydessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Mikäli perheen ykkös- tai kakkostoive toteutuu perheelle voidaan lähettää myös suoraan päätös.

Palveluohjaaja kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkodinjohtajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Päätös näkyy Vesassa.

Päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elo- syyskuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo toukokuussa. Kiireelliset hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa.

Paikan vastaanottaminen

Kun lapselle on Vesassa tehty varhaiskasvatuspäätös, muodostuu huoltajalle paikan vastaanottopyyntö. Vastaanottopyyntö tulee joko hyväksyä tai hylätä kahden viikon kuluessa.

Seudullinen hakeminen

Turun kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen seudullisessa yhteistoiminnassa ovat mukana: Turku, Raisio, Rusko, Sauvo, Nousiainen, Lieto, Masku, Kaarina, Aura, Naantali, Paimio, Mynämäki ja Parainen. Sopimuksen mukaisesti asiakkaalla on mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa edellä mainituista kunnista.

Varhaiskasvatushakemus toimitetaan aina lapsen omaan kotikuntaan. Lapsen kotikunta antaa sovitun päivähoidon ajaksi maksusitoumuksen, mikäli myyvällä kunnalla on vapaita päivähoitopaikkoja. Sopimus tehdään aina enintään toimikaudeksi kerrallaan. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja.

Muutto toiseen kuntaan

Kun on kyseessä muutto toiseen sopimuksen piirissä olevaan kuntaan: Perhe toimittaa varhaiskasvatushakemuksen uuteen asuinkuntaansa, joka myöntää maksusitoumuksen, jotta lapsi voi jatkaa entisen kotikuntansa varhaiskasvatuksessa toimintakauden loppuun. Kun perhe tietää muuttavansa toiseen sopimuksen piirissä olevaan kuntaan kesken toimikauden, perhe hakee uutta varhaiskasvatuspaikkaa sen hetkiseltä kotikunnalta, joka myöntää maksusitoumuksen muuttoajankohtaan asti.

Varhaiskasvatusmaksupäätöksen tekee lapsen kotikunta, joka myös perii asiakkaalta varhaiskasvatusmaksun ja noudattaa lapsen kotikunnassa olevia maksukäytänteitä.

Palveluohjaaja
Helenius Reija
050 5690 919
reija.helenius@lieto.fi