Maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa 1503/2016 säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Kunnan varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkastukset Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1062/2023) mukaisesti 1.8.2024 alkaen.

Asiakasmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon.
Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu on 40 % ensimmäisen lapsen laskennallisesta maksusta eli nousee nykyisestä enintään 118 eurosta 124 euroon.
Perheen muiden lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta eli nousee nykyisestä enintään 59 eurosta 62 euroon.
Pienin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon.

Toimitettavat tuloselvitykset ja sopimus varhaiskasvatusajasta

Huoltaja tekee perheen tuloselvityksen Vesa-palvelussa kirjautumalla sinne omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Tuloselvityslomakkeella voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun tai pienimmän palvelusetelin arvon tai ilmoittaa tulotietonsa. Jos perhe haluaa asiakasmaksun tai palvelusetelin arvon määriteltävän tulotietojen mukaan, pitää tuloselvitykselle liittää myös sähköiset tositteet. Jos huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, palkkatietojen ja etuuksien osalta tulotietoja tai -tositteita ei tarvitse toimittaa. Tuloselvitys on palautettava aina, vaikka huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Tositteita ei tarvitse tällöin toimittaa. Jos heillä tai lapsilla on muita tuloja,  niiltä osin tiedot ja tositteet pitää toimittaa tuloselvityksellä. 

Huoltaja ja hänen puolisonsa voivat antaa suostumuksen Tulorekisterin käyttöön
Vesa-järjestelmässä.

Varhaiskasvatussihteeri
Hakkarainen Teija
040 595 9952
teija.hakkarainen@lieto.fi

Sopimus varhaiskasvatuksesta varatusta hoitoajasta tehdään varhaiskasvatuspaikassa. Sopimuksen tiedot viedään varhaiskasvatusjärjestelmän kautta laskutukseen.

Laskutus alkaa siitä milloin perhe on ilmoittanut varhaiskasvatuksen alkavaksi.
Kirjallinen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen päättää laskutuksen, laskutus päätetään viimeiseen läsnäolopäivään.
Varhaiskasvatuspaikan irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Lastenhoidon tuet