Maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa 1503/2016 säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Kunnan varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Asiakasmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa.
Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu on 40 % ensimmäisen lapsen laskennallisesta maksusta eli enintään 118 euroa.
Perheen muiden lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta eli enintään 59 euroa.
Pienin perittävä maksu 28 euroa.

Toimitettavat tuloselvitykset ja sopimus varhaiskasvatusajasta

Huoltaja voi tehdä perheen tuloselvityksen Vesa-palvelussa kirjautumalla sinne omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Tuloselvityslomakkeella voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun tai pienimmän palvelusetelin arvon tai ilmoittaa tulotietonsa. Jos perhe haluaa asiakasmaksun tai palvelusetelin arvon määriteltävän tulotietojen mukaan, pitää tuloselvitykselle liittää myös sähköiset tositteet. Jos huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, palkkatietojen ja etuuksien osalta tulotietoja tai -tositteita ei tarvitse toimittaa. Tuloselvitys on palautettava aina, vaikka huoltaja ja hänen puolisonsa antavat suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Tositteita ei tarvitse tällöin toimittaa. Jos heillä tai lapsilla on muita tuloja,  niiltä osin tiedot ja tositteet pitää toimittaa tuloselvityksellä. 

Huoltaja ja hänen puolisonsa voivat antaa suostumuksen Tulorekisterin käyttöön
Vesa-järjestelmässä.

Varhaiskasvatussihteeri
Hakkarainen Teija
040 595 9952

Sopimus varhaiskasvatuksesta varatusta hoitoajasta tehdään varhaiskasvatuspaikassa. Sopimuksen tiedot viedään varhaiskasvatusjärjestelmän kautta laskutukseen.

Laskutus alkaa siitä milloin perhe on ilmoittanut varhaiskasvatuksen alkavaksi.
Kirjallinen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen päättää laskutuksen, laskutus päätetään viimeiseen läsnäolopäivään.
Varhaiskasvatuspaikan irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Lastenhoidon tuet