Maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa 1503/2016 säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Kunnan varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Asiakasmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa.
Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu on 40 % ensimmäisen lapsen laskennallisesta maksusta eli enintään 118 euroa.
Perheen muiden lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta eli enintään 59 euroa.
Pienin perittävä maksu 28 euroa.

Toimitettavat tuloselvitykset ja sopimus varhaiskasvatusajasta

Varhaiskasvatuspaikan saatuaan perhe toimittaa tuloselvityksen ja tulotodistukset bruttotuloistaan joko suojatun sähköpostin kautta tai lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse osoitteella: Liedon kunta, Varhaiskasvatus/Ahonen Päivi, PL 24, 21421 Lieto.

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Sopimus varhaiskasvatuksesta varatusta hoitoajasta tehdään varhaiskasvatuspaikassa. Sopimuksen tiedot viedään varhaiskasvatusjärjestelmän kautta laskutukseen.

Laskutus alkaa siitä milloin perhe on ilmoittanut varhaiskasvatuksen alkavaksi.
Kirjallinen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen päättää laskutuksen, laskutus päätetään viimeiseen läsnäolopäivään.
Varhaiskasvatuspaikan irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Varhaiskasvatussihteeri
Ahonen Päivi
0503485377
paivi.ahonen@lieto.fi

Lastenhoidon tuet