Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää valtakunnallisesti tietoja varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatustoimijat eli kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan tiedot varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa.


Kullakin rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella lasten huoltajat alla olevan linkin kautta kohdasta Oma opintopolku.

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo esimerkiksi säästöjä toimintaan.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

  • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
  • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
  • kunnat ja kuntayhtymät

Vardan tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

Opetushallituksen tehtävät varhaiskasvatuksen tietovarannossa

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta. Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille sekä vastaa tietovarannon tietojen luovuttamisesta niiden hyödyntämistä varten.

Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Vardan teknisen toimittajan kanssa.

Vardan ohjauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.