Vireillä olevat asemakaavat

Nähtävänä olevat asemakaavat

Vireilletulo ja luonnos 6.10. – 4.11.2022
5.44 Siiventie – Ratuntie, asemakaava ja asemakaavan muutos

Vireillä olevat asemakaavat kartalla

Vireillä olevat asemakaavat kunnanosittain