1.41 Rekikujan asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Jukolantien vierellä on suunniteltu jatkaa Rekikujaa kevyen liikenteen väylänä, jotta saadaan turvallinen yhtenäinen kevyen liikenteen yhteys Vesikelkantien ja Kivimetsäntien välille myös Jukolantien länsipuolelle. Korttelista 13041 lohkaistava alue osoitetaan pääosin saman maanomistajan kortteliin 13001.
Samalla tehdään pieniä tonttijärjestelyjä viereisille alueille nykytilanne huomioon ottaen.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 28.3. – 17.4.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali