3.27 Ilmaristen tanssilavan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Ehdotusvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Tanssilavan alue PV-1 ja kuntoradan alue VU jätettiin pois hyväksyttävästä Tastonmetsä 2 / Louhenpolku kaavasta, koska tanssilavan alueen meluselvitys ei ollut valmistunut, joten tanssilavan osalta ei voitu asiaa viedä eteenpäin. Tastonmetsä 2 / Louhenpolku asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2023 ja on tullut voimaan 13.3.2023.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 27.5. – 30.6.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 30.6. – 30.8.2022
, 27.4. – 26.5.2023
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali