5.58 Muuttajantien asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Asemakaavan muutos koskee Avanti 3 alueen korttelia 54192. Korttelia on louhittu voimassa olevan kaavan mukaiseen korkeuteen usean vuoden ajan. Tontille on tarkoitus myöhemmin rakentaa teollisuusrakennuksia.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää Muuttajantien tielinjaus korttelin pohjoisosasta kaupungin maan ja yksityisen maan rajalle, kaupungin maan puolelle ja jakaa kortteli kahteen osaan. Samalla varaudutaan jatkamaan Muuttajantietä itään päin. Pohjoinen osa on kaupungin omistuksessa ja se liitetään olemassa olevaan kortteliin 54190. Eteläinen tontti on edelleen yksityisessä omistuksessa, muodostaen korttelin 54192.

Lisäksi tavoitteena on laajentaa kaupungin omistamaa T-aluetta siten, että nykyinen lähivirkistysalue VL alueen koilliskulmassa muuttuu osaksi T-aluetta. Uusi VL-alue merkitään tontin itäpuolelle.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 30.5.2024 – 19.6.2024 Liedon kaupungintalolla Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 19.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki,
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kaupungin kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Sanna Lahti p. 040 184 2551,
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902 tai kaavoitus(a)lieto.fi

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 30.5.2024 – 19.6.2024
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen: 

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali