1.09 Saukonojantie 2 asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen Liedon keskustan tuntumaan kaavoittamalla asuinkerrostalokortteleita Simpukkatien varteen rakenteilla olevan kerrostaloalueen viereen. Tarkoituksena on myös tutkia Saukonojantien ja Hämeentien uusia risteysjärjestelyjä. Hämeentien ja uuden asuinalueen väliin on tavoitteena kaavoittaa liike- ja toimitilarakennusten korttelialue, joka keskeisen sijaintinsa puolesta soveltuu hyvin mm. kaupallisten palvelujen tarpeisiin. Hämeentien läheisyys aiheuttaa melulta suojaavia toimenpiteitä uuden asuinalueen ja leikkipuiston suuntaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 6.4. – 5.5.2023
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali