1.28 Huoltomiehentien asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pientaloalueen sijoittamista alueelle. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ratkaista nykyinen liikenteellisesti haasteellinen 10-tien risteysalue, niin Huoltomiehentien puolelta, kuin Vanhan Tyllintien liittymästä. Vanhan Tyllintien osalta selvitetään kaavatyössä mahdollisuus läpiajon katkaisemiseen, koska yleiskaavan mukaista kokoojakatua ollaan avaamassa 10-tielle, jolloin Tyllin sekä Talviniityn alueen liikenne voidaan purkaa myös sitä kautta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 1.10. – 30.10.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali