1.28 Huoltomiehentien asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pientaloalueen sijoittamista alueelle. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ratkaista 10-tien risteysalue, niin Huoltomiehentien puolelta, kuin Vanhan Tyllintien liittymästä. Alueen sijainti Savijoen maisema-alueen läheisyydessä edellyttää myös maiseman ja rakentamisen yhteensovittamista.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 1.10. 30.10.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 15.6. – 11.8.2023
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali