1.45 Säästöpankkitalon ympäristön asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Säästöpankkitalon ympäristön asemakaavan muutos tehdään vuonna 2021 alueella järjestettyyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun perustuen. Asemakaavaluonnoksessa on kevennetty rakentamista kilpailutyöstä siten, että kaupungin alueella on Säästöpankkitalon lisäksi kaksi viisikerroksista asuinrakennusta.

Uudet asuinkerrostalot muodostavat Säästöpankkitalon yhteyteen tiiviin ryhmän ja nykyisten ja uusien kerrostalojen väliin jää selkeä väli, josta avautuu Aurajoen kansallismaisema. Annantuvan tontti on osoitettu museorakennusten korttelialueeksi YM.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 22.6. – 11.8.2023
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 12.10. – 10.11.2023
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali