Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto järjestäjän (kunta, kuntayhtymä tai maakunta) itse tuottamalle tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamille palveluille.

Palveluseteli voi olla kaikille asiakkaille samansuuruinen, tai tulosidonnainen, eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Järjestäjä määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan palveluntuottajalle maksama omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.