Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa kaupungin kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii vt. toimialajohtaja Jani Kreula ja pöytäkirjanpitäjänä toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kevätkauden kokoukset pidetään:

15.1., 14.2., 10.4., 15.5. ja 11.6. (yhteiskokous teknisen lautakunnan kanssa). Huom. kokouspäivät muuttuneet.

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä Luottamushenkilöportaaliin sekä verkkosivuille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä perjantaina. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti ja ovat nähtävillä www-sivuilla.