Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttöpäällikkö Ari Blomroos ja pöytäkirjanpitäjänä toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksien ohjeellinen aikataulutus syyskaudella 2021 on:

26.8. (perehdyttämiskokous), 1.9. (osavuosiraportti), 29.9. (talousarvio), 20.10. 10.11. ja 9.12.

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan sähköisenä Luottamushenkilöportaaliin viimeistään perjantaina tai toimitetaan perille perjantaina.