Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttöpäällikkö Jani Kreula ja pöytäkirjanpitäjänä toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksien ohjeellinen aikataulutus keväkaudella 2022 on:

26.1. (käyttösuunnitelma), 16.2., 23.2. (toimintakertomus), 23.3., 6.4. ,4.5., 1.6. ja 14.6. (osavuosiraportti ja yhteiskokous teknisen lautakunnan kanssa).

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan sähköisenä Luottamushenkilöportaaliin viimeistään perjantaina.