Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttöpäällikkö Jani Kreula ja pöytäkirjanpitäjänä toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksien ohjeellinen aikataulutus kevätkaudella 2023 on:

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 17.5. ja 13.6. (yhteiskokous teknisen lautakunnan kanssa).

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä Luottamushenkilöportaaliin viimeistään kokousviikkoa edeltävänä perjantaina.
Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti ja ovat nähtävillä www-sivuilla.