Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttöpäällikkö Jani Kreula ja pöytäkirjanpitäjänä toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksien ohjeellinen aikataulutus syyskaudella 2022 on:

24.8. (osavuosiraportti), 28.9.( talousarvio), 2.11., 23.11., 13.12. (yhteiskokous teknisen lautakunnan kanssa)

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan ja toimitetaan sähköisenä Luottamushenkilöportaaliin viimeistään kokousviikkoa edeltävänä perjantaina.
Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti ja ovat nähtävillä www-sivuilla.