Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kaupungissa. Kuntavaaleissa se huolehtii myös ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Liedon keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimii toimialajohtaja.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta