Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialojen ja valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Havainnot esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa ja mahdollisissa muissa arvioinneissa.

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Liedon tarkastuslautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kokousten sihteerinä toimii tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

ke 11.9.2024 klo 17.00
ke 9.10.2024 klo 17.00
ke 6.11.2024 klo 17.00
ke 11.12.2024 klo 12.00