Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialojen ja valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Havainnot esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa ja mahdollisissa muissa arvioinneissa.

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Liedon tarkastuslautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kokousten sihteerinä toimii tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

21.9.2022 klo 18.00