Ympäristöterveyslautakunta 2021 – 2025

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää yhteistoimintasopimuksen nojalla sopimuskuntien yhteisenä toimielimenä ympäristöterveyslautakunta.

Lautakunnan alainen Liedon kunnan ympäristöterveyspalveluiden toimiala vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti alueen kuntien lakisääteisestä terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollon palveluista.

Sopijakunnilla on jokaisella yksi edustaja lautakunnassa.

ke 15.12.2021, klo 17:00

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.