Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kiinteistöistä, ruoka- ja puhtauspalveluista.

Lautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja Anne Ahtiainen ja pöytäkirjanpitäjänä teknisen toimen sihteeri Outi Hakanpää.

Teknisen lautakunnan kokouspäivät syyskaudella 2021:

17.8, 7.9, 28.9 (talousarvio) 5.10., 19.10, 16.11, 9.12. Lisäksi järjestetään ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa.

Lisäksi varattiin alustava lisäpäivä 3.8.2021.