Liedon kaupungin organisaatio

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kaupungin päätösvaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Lautakunnat johtavat ja valvovat oman toimialansa palvelujen tuottamista kaupungissa.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupungin johtoryhmä avustaa ja tukee kaupunginjohtajaa kaupungin toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Liedon kaupungin organisaatio koostuu viidesta eri toimialasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kuulu Liedon kaupungin organisaatioon, vaan niistä vastaa vuoden 2023 alusta lähtien Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha.