Liedon kunnan organisaatio

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kunnan päätösvaltaa. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Lautakunnat johtavat ja valvovat oman toimialansa palvelujen tuottamista kunnassa.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kunnan johtoryhmä avustaa ja tukee kunnanjohtajaa kunnan toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Liedon kunnan organisaatio koostuu kuudesta eri toimialasta: