Kunnan päätöksenteko on julkista

Kunnan päätöksenteko on julkista ja sitä voi seurata. Päätöksentekoon voi myös vaikuttaa.

Päätöksentekoa voi seurata esityslistoista, pöytäkirjoista ja viranhaltijapäätöksistä

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon eri tavoin

Päätöksiä tekevät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat