Opetussuunnitelma

Liedon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin vuosiluokille 1-9.

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 alkaen

Edellinen päivitys opetussuunnitelmaan on tehty vuonna 2014.

Liedon perusopetusta antavat oppilaitokset täydentävät kuntakohtaista opetussuunnitelmaa omilla lisäyksillään, jotka kirjataan vuosittaiseen työsuunnitelmaan. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta, koulukohtaisista osioista vastaa koulun johtaja/rehtori.

Opetussuunnitelmaa täydentäviä suunnitelmia