Koulukuljetus

Perusopetusta ja esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mikäli koulukuljetusreittiä ei ole, voi kuljetuksen vaihtoehtona olla myös saattamiseen myönnettävä avustus.

Liedon kaupunki vastaa maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä seuraavissa tapauksissa

  • yli 3 kilometrin pituinen koulumatka esiopetuksen ja perusopetuksen 1-2 luokkien oppilaalla
  • yli 5 kilometrin pituinen koulumatka perusopetuksen 3-10 luokkien oppilaalla
  • koulumatkalla oleva ns. vaarallinen tie/tieosuus, jota pitkin oppilas joutuu kulkemaan. Vaarallisen tien ylitys ei pelkästään tee koulumatkasta vaarallista ja vaaralliseksi luokiteltua tietä pitkin käveltävä matka bussipysäkille voi olla 100-200 m. Vaaralliset tiet määritellään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa vuosittain.
  • mikäli oppilaalla on koulukuljetukseen oikeuttava hyväksyttävä lääkärinlausunto

Kaikille avoin joukkoliikenne

Jokainen voi käyttää Fölin busseja omakustanteisesti. Matkasta maksetaan taksan mukainen hinta tai hankitaan bussikortti. Liedon kaupungin sivistyspalvelut suosittelee bussien käyttöä myös harrastusmatkoilla. Bussikortteja voi ostaa myös Liedon kaupungin asiointipisteestä Liedon kaupungintalolta, osoitteessa Kirkkotie 13.

Asiakaspalautetta Föli-kyydeistä voi antaa Fölin palautepalvelun kautta:

Reitit, aikataulut ja hinnat löytyvät Fölin omilta sivuilta:

Toimistosihteeri
Jylhä-Ollila Tanja
0505949974
tanja.jylha-ollila@lieto.fi
Koulusihteeri
Leino Heidi
050 3150 299
heidi.leino@lieto.fi