Koulupaikan määräytyminen

Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn asuinosoitteen perusteella. Oppilaan huoltaja voi perustellusta syystä hakea oppilaalle koulupaikkaa myös kaupungin muusta koulusta.

Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoitetaan kuluvana vuonna seitsemän (7) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen Liedon kunnan perusopetukseen, iltapäiväkerhoon ja koulukuljetukseen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Kuntaan muuttavien lasten opetukseen ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavan oppilaan huoltaja hakee koulupaikkaa sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen perusteella huoltajat saavat itselleen Wilma-tunnukset. Päätökset asiasta toimitetaan Wilma kautta.

Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii vahvan tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Koulunkäyntioikeus muuhun kuin oppilaan lähikouluun

Huoltaja voi hakea oppilaalle perustellusta syystä koulunkäyntioikeutta muuhun, kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun. Mikäli oppilas käy koulua muussa, kuin hänelle osoitetussa lähikoulussa, vastaa huoltaja oppilaan kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Koulunkäyntioikeutta muuhun kuin oppilaan lähikouluun haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii vahvan tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Vieraskuntalaishakemus koulunkäyntioikeudesta Liedon kaupungin peruskoulussa

Kun oppilaan kotipaikka on toisen kunnan alueella, voidaan koulunkäyntioikeutta hakea Liedon perusopetukseen kouluun. Vieraspaikkakuntalaisille koulunkäyntioikeus voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan. Liedon kaupunki ei vastaa koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista.

Hakemus vieraskuntalaisen koulunkäyntioikeudesta tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii vahvan tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella