Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Liedon kunnan perusopetukseen, iltapäiväkerhoon ja koulukuljetukseen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Tarkemmasta ilmoittautumisajasta tiedotetaan vuosittain.
Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta esiopetuksen aikana luodulla tunnuksella.
Lapset, joille anotaan lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, tulee ilmoittaa samanaikaisesti.
Starttiluokalla kuluvana vuonna opiskelevia lapsia ei tarvitse erikseen ilmoittaa kouluun.
Liedon kunnan esiopetuksessa olevien lasten huoltajat saavat Wilmaviestin, joka sisältää ohjeet ja aikataulun kouluun ilmoittautumisesta.
Yksityisessä päiväkodissa olevat esioppilaat saavat kouluun ilmoittautumisohjeet päiväkodin henkilökunnalta.
Ensimmäiselle luokalle tulevat sekä erityisen tuen oppilaat voivat hakea
maksulliseen iltapäiväkerhoon kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
Tunnusten luontiin ja ilmoittautumisiin liittyvät video-ohjeet löytyvät Wilman kirjautumissivulta (lieto.inschool.fi)

Wilman huoltajatunnukseen liittyvät kysymykset:

Koulusihteeri
Uttula Sari
0505951396
sari.uttula@lieto.fi