Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoitetaan kuluvana vuonna seitsemän (7) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen Liedon kunnan perusopetukseen, iltapäiväkerhoon ja koulukuljetukseen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Lapset, joille anotaan lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, tulee ilmoittaa samanaikaisesti. Starttiluokalla nyt opiskelevia lapsia ei tarvitse toistamiseen ilmoittaa kouluun.

Liedon kunnan esiopetuksessa olevien lasten huoltajat saavat Wilma-viestin, joka sisältää ohjeet kouluun ilmoittautumisesta. Yksityisessä päiväkodissa olevat esioppilaat saavat kouluun ilmoittautumisohjeet päiväkodin henkilökunnalta.

Ensimmäiselle luokalle tulevat sekä erityisen tuen oppilaat voivat hakea maksulliseen iltapäiväkerhoon sekä kunnan kustantamaan koulukuljetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kouluun ilmoittautuminen ja hakemukset maksulliseen iltapäiväkerhoon sekä kunnan kunnan kustantamaan koulukuljetukseen tehdään Wilma-järjestelmän kautta. Tunnusten luontiin ja ilmoittautumisiin liittyvät ohjeet löytyvät Wilman kirjautumissivulta.

Lisää tietoa: