Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen 1-luokkalaisilla ja erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään iltapäivätoimintaan eli iltapäiväkerhoon.

Jos iltapäiväkerhossa on tilaa, myös 2.-luokkalaiset voivat päästä toimintaan mukaan.

Toimintaa järjestetään koulupäivinä noin 4 h/päivä ja noin klo 12.30 alkaen. Toiminta päättyy viimeistään klo 16.30. Mikäli koulun päätöspäivä on lauantai, iltapäiväkerhoa ei järjestetä.

Mitä iltapäiväkerhossa tehdään

Iltapäivätoiminta on monipuolista, vapaata leikkiä sekä ohjattua toimintaa. Siellä ulkoillaan, syödään välipala, tehdään läksyt, leikitään, askarrellaan, pelataan ja retkeillään. Erityisesti halutaan panostaa erilaisiin liikuntamuotoihin sekä sisällä että ulkona.

Haku iltapäiväkerhoon

Iltapäiväkerho on lukuvuosikohtainen ja siihen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Toiminnassa jo aiemmin mukana olleet hakevat kerhoon uusien ekaluokkalaisten jälkeen heille erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Vapaita paikkoja voi tiedustella ko. koulun rehtorilta/johtajalta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, karsiutuvat ensin sellaiset hakijat joiden huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona iltapäivisin. Muutoin paikat jaetaan arvalla.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä koululaiselle välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen tutun aikuisen seurassa.


Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa koulupäivän jälkeen ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä lasten vanhempien ja koulun kanssa edistää lasten tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Iltapäivätoiminnassa lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen:
• omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
• toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
• oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille
• ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista
• myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011, OPH

Kerhopaikka tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä. Paikan menettää seuraavan kuun alusta, mikäli maksua ei ole suoritettu. Laskutus tapahtuu aina kuukauden päätyttyä.

•Iltapäiväkerhon kuukausihinta on 120 €
•Elokuun maksu on 60€
•Kesäkuulta ei peritä maksua
•Jos lapsi on sairaana yli 10 pv/kk, maksu on 60 €.
•Jos lapsi on sairaana koko kuukauden, maksu 0 €
•Jos lapsi on muuten poissa koko kuukauden, maksu on 60 €

Sairaustapauksissa lääkärintodistus tai muu selvitys tulee antaa koululle hyvissä ajoin.

Maksuvapautus kuukausimaksusta myönnetään anomuksen perusteella, mikäli
huoltaja saa Kelan perustoimeentulotukea.

Maksuvapautusta anoessaan huoltaja antaa suostumuksensa anomuksen käsittelemiseen ja tarvittavien tietojen tarkastamiseen.

Vapautus on voimassa toimeentulotuen asiakkuuden ajan, jonka päättymisestä huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun määrääjälle. Vapautus myönnetään enintään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Maksua ei hyvitetä taannehtivasti.

Täytä maksuvapautuslomake ja toimita se sekä toimeentulopäätös lomakkeessa olevien ohjeiden mukaan Liedon kunnan sivistyspalveluille.

Kelan ohjeet iltapäiväkerhomaksuista / perustoimeentulotuki

Laskutuksen yhteystiedot:
Ritva Hagström
toimistosihteeri
050 5950 798
ritva.hagstrom@lieto.fi

Ilmarinen 050 441 9804

Jokilaakso 050 315 0336

Jokilaakson Pienryhmäyksikkö
PRO-iltis 050 441 9843
S-iltis 050 341 4910

Littoinen 050 315 0318

Loukinainen 050 441 9839

Pahkamäki 050 441 9807

Tarvasjoki 044 384 7784

Yliskulma 050 315 0306

Taatila 040 681 3252

Ilmoittautuminen on sitova. Paikan peruuttaminen tai irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti, esim. sähköpostilla tai Wilman välityksellä koulun rehtorille ja laskutukseen (ritva.hagstrom@lieto.fi) viimeistään muutosta edeltävän kuukauden aikana.

Laskutus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden alusta. Lopettamisesta on hyvä ilmoittaa myös iltapäiväkerho-ohjaajille.