Koulutapaturmat

Kaikki Liedon peruskoulujen ja lukion oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta koulun toiminta-ajan, mukaan lukien koulumatkat. Koulun retket ja työsuunnitelmaan merkityt leirikoulut ovat myös koulun toiminta-aikaa.

Härkätien terveysasemat palvelevat virka-aikana. Kello 16.00 jälkeen palvelee TYKS:n yhteispäivystys, puh. 02 3138 800.

Hammashoidon päivystys kello 16.00 jälkeen T-sairaalassa, puh. 02 3131 564.

Lieto, pääterveysasema Hyvättyläntie 7. 02 4873 7200
Tarvasjoki, hyvinvointikeskus Hämeen Härkätie 610. 02 4873 7535
Hammashoitola, Lieto Hyvättyläntie 7. 02 4873 7353

Tapaturman sattuessa tai lapsen sairastuessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Mikäli vamman hoito vaatii oppilaan kuljettamista terveyskeskukseen, käytetään tarpeen mukaan joko taksia tai sairaankuljetusta.
 • Oppilaan saattajana on tarvittaessa aikuinen.
 • Oppilas voidaan jättää terveyskeskukseen tai sairaalahoitoon mikäli yhteys huoltajiin on saatu ja sovittu jatkotoimenpiteistä, tai mikäli hoitohenkilökunta ottaa lapsen huolehdittavakseen ja ottaa yhteyden huoltajaan.
 • Tapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle.
 • Vakuutus korvaa sekä koulussa että koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien julkisen sektorin hoitokulut.
 • Koulutapaturmissa mahdolliset poliklinikka- ym. julkisen sektorin laskut hoitaa Liedon kunta/vakuutusyhtiö. Käynnin yhteydessä tulee mainita, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku toimitetaan suoraan kunnalle. Mikäli lasku kuitenkin tulee huoltajalle, sen voi toimittaa koulutoimistoon.
 • Lapsen sairastuessa koulupäivän aikana, otetaan yhteys huoltajiin ja sovitaan jatkotoimenpiteistä ellei sairauden laatu vaadi välttämättömiä hoitotoimenpiteitä.Tällöin toimitaan kuten edellä tapaturman sattuessa. Lasta ei lähetetä kotiin ilman yhteydenottoa ja neuvottelua vanhempien kanssa. Oppilas ei saa tulla kouluun sairaana. Vastuu sairaan lapsen hoidosta on huoltajilla.

Kouluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Arvotavaran ja rahan tuomista kouluun on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.
 • Oppilas on itse vastuussa omista tavaroistaan, koulutarvikkeistaan, vaatteistaan ja kulkuvälineistään.
 • Koulu pyrkii omilla toimenpiteillään edesauttamaan oppilaiden huolehtimista omista tavaroistaan.
 • Koulu tai kunta ei ole vastuussa oppilaalta varastetuista, hävinneistä tai rikkoutuneista tavaroista, rahoista, vaatteista tai opiskelutarvikkeista. Vastuun kantaa aina aiheuttaja (tekijä).
 • Oppilaalla on velvollisuus huolehtia koulun välineistä ja tiloista ja toimia niin että hän ei aiheuta omalla toiminnallaan vahinkoa.
 • Mikäli oppilas aiheuttaa omalla toiminnallaan vahingon, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa kustannukset.
 • Poikkeustilanteessa oppilas voi antaa tarvikkeitaan säilytettäväksi lukituun tilaan (esim. liikuntatunnin ajaksi).