Päästöt Liedossa

Liikenteen, teollisuuden ja energiatuotannon ilmapäästöt vaikuttavat merkittävimmin alueelliseen ilmanlaatuun. Paikallisesti ilman laatu voi heikentyä myös asuinkiinteistön puulämmityksen ja roskienpolton savuhaitoista tai maatalouden hajupäästöistä. Monet ilmapäästöjen aineet, kuten hiilidioksidi CO2, ovat lisäksi kasvihuonekaasuja, joiden lisääntyminen ilmakehässä johtaa maapallon lämpenemiseen ja ilmaston muuttumiseen.

Liedon kaupungin alueella ei ole jatkuvaa ilmanlaadun mittausta, mutta ilmanlaatua on seurattu bioindikaattoritutkimusten avulla yhteistyössä Turun seudun muiden kuntien kanssa. Vaikka ajankohtaista mittaustietoa ilmanlaadusta ei ole saatavilla, tulee jokaisen kuitenkin muistaa, että omalla liikkumistavallaan, energiankäytöllään sekä muulla toiminnallaan me kaikki vaikutamme ilmapäästöihin ja ilmastonmuutokseen.

Voit seurata ajankohtaista CO2 -päästötilannetta Liedossa tästä raportista ja pyrkiä  omalta osaltasi vaikuttamaan päästön vähentymiseen

Tämän ja monien muiden alueiden
hiilidioksidipäästöt näet CO2-raportista: