Pienpoltto

Puu on oikein käytettynä hyvä lämmönlähde, kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Puun pienpoltto kuitenkin usein aiheuttaa haitallisia päästöjä ja paikallisesti ilman pilaantumista. Piipusta tulevien savun, noen ja hajujen myötä viihtyisyys vähenee ja naapurisopua koetellaan. Tulisijan rakenne, poltettavan materiaalin laatu ja polttotapa vaikuttavat kaikki polttamisesta syntyvien savukaasupäästöjen muodostumiseen. Vääränlainen poltto takassa, uunissa, kiukaanpesässä tai lämpökattilassa tuottaa runsaasti terveydelle haitallisia hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Se voi myös vaurioittaa tulisijaa tai hormia. Oikea ja tehokas polttotapa vähentää haittoja ja rahaa säästyy, kun polton hyötysuhde on korkea.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Polttaa saa ainoastaan käsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavaraa. Sallittua on myös pienen paperi- tai pahvimäärän polttaminen uunin tai kiukaan lämmityksen yhteydessä. Taajamassa tulen saa ulkona tehdä ainoastaan tulisijaan, avopoltto on kielletty. Risuja, olkia tai puuta saa polttaa avopolttona vain taajaan rakennetun alueen ulkopuolella. Polttamisesta on määräyksiä kunnan ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksissä.

Puusta lämpöä puhtaasti ja tehokkaasti – puulämmittäjän muistilistaPolta vain ylivuotista kuivaa ja käsittelemätöntä puuta. Älä polta maalattua tai painekyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä, muovia tai muita jätteitä.

  • Polta vain ylivuotista kuivaa ja käsittelemätöntä puuta. Älä polta maalattua tai painekyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä, muovia tai muita jätteitä.
  • Polttopuuvaraston tulee olla ilmava ja sateelta suojattu. Tuo poltettavat puut sisälle pari päivää ennen polttamista.
  • Ennen polttoa avaa pelti ja varmista hormin veto. Tarkista tuhkaluukku ja poista liika tuhka tulipesästä ja arinan alta.
  • Sytytä Päältä! Puut ladotaan väljästi vaakatasoon ja sytykkeet  (puutikut, tuohi) laitetaan päällimmäiseksi. Älä lado tulipesää täyteen (vapaata tilaa oltava ainakin 1/2-1/3 tulipesän korkeudesta). Ensimmäiseen pesälliseen pieniä puita.
  • Säädä paloilman määrää niin, että puut palavat rauhallisesti ja puusta saadaan kaikki energia hyödynnettyä. Puiden kitupoltto tai liian nopea palaminen aiheuttavat nokea ja savuhaittaa. Liian voimakkaassa palossa puun energia ”karkaa savuna ilmaan”.
  • Uudet puut lisätään vasta kun edelliset ovat palaneet hiillokselle. Puita lisätään vähitellen pienissä erissä.
  • Piipusta tulevan savun väri kertoo sinulle, miten hyvin polttosi onnistuu. Vaalea tai väritön savu on merkki onnistuneesta poltosta.
  • Varo häkää, sulje pelti vasta kun hiillos on palanut loppuun. Häkä on hajuton, väritön mutta hengenvaarallinen kaasu.
  • Muista nuohous kerran vuodessa.

>NUOHOUS -sis. sivuille (Energianeuvonta/Nuohous)