Ympäristöterveyspalvelut

Liedon ympäristöterveyspalvelut vastaa ympäristöterveydenhuollosta 12 kunnan yhteistoiminta-alueella: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, ja Sauvo. Ympäristöterveyslautakunta on kuntien yhteinen toimielin, jossa on edustaja jokaisesta sopijakunnasta.

Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon.

Terveysvalvonta vastaa valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakkalain ja lääkelain (nikotiinivalmisteet) mukaisissa asioissa.

Eläinlääkintähuollon tehtäviä ovat kaikkien eläinten perusterveyden- ja sairaudenhoito, kiireellisen eläinlääkärinavun antaminen sekä neuvonta, eläinsuojeluvalvonta, eläintautien ehkäisy- ja vastustamistyö, eläinten vientitarkastukset ja -todistukset sekä eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvä valvonta. Eläinlääkärit valvovat myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Yhteystiedot

Toimialajohtaja ympäristöterveyspalvelut vs, sektorchef vick.
Torkkeli-Pitkäranta Tiina
0503813375
tiina.torkkeli-pitkaranta@lieto.fi