Kuntakehityspalvelut huolehtii kunnan elinvoimaisuudesta ja sisältää kaavoitukseen ja maankäyttöön, joukkoliikenteeseen, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun sekä yritys- ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.

  • Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.
  • Mittaustoimi tuottaa maaomaisuuden hallintaan, kiinteistöjen muodostamiseen ja paikkatietoihin liittyviä palveluja.
  • Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun keinoin elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
  • Elinkeinotoimi ja elinkeinotoimikunta seuraavat kunnanhallituksen hyväksymän elinkeino-ohjelman toteuttamista ja toimivat yritysten, yrittäjien ja kunnan päätöksenteon yhteistyöfoorumina. Elinkeinotoimikunta tekee kunnanhallitukselle esityksiä toimenpiteistä kunnan elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Kuntakehityspalveluja johtaa kunnanjohtaja Esko Poikela.

Kuntakehityspalvelut sekä yritys- ja elinkeinopalvelut

Kunnanjohtaja
Poikela Esko
0505540832

Kaavoitus, maankäyttö, mittaus, joukkoliikenne ja infrasuunnittelu

Maankäyttöpäällikkö
Blomroos Ari
0500 524 044

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Johtava rakennustarkastaja
Kreula Jani
0500524043