Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityspalvelut huolehtii kunnan elinvoimaisuudesta ja sisältää kaavoitukseen ja maankäyttöön, joukkoliikenteeseen, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun sekä yritys- ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.

  • Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.
  • Mittaustoimi tuottaa maaomaisuuden hallintaan, kiinteistöjen muodostamiseen ja paikkatietoihin liittyviä palveluja.
  • Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun keinoin elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
  • Elinkeinotoimi ja elinkeinotoimikunta seuraavat kunnanhallituksen hyväksymän elinkeino-ohjelman toteuttamista ja toimivat yritysten, yrittäjien ja kunnan päätöksenteon yhteistyöfoorumina. Elinkeinotoimikunta tekee kunnanhallitukselle esityksiä toimenpiteistä kunnan elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Kuntakehityspalveluja johtaa kunnanjohtaja Esko Poikela.

Kunnanjohtaja
Poikela Esko
0505540832
esko.poikela@lieto.fi
Maankäyttöpäällikkö
Blomroos Ari
0500 524 044
ari.blomroos@lieto.fi
Johtava rakennustarkastaja
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi
Paikkatietosuunnittelija
Hynynen Tuomo
0505963525
tuomo.hynynen@lieto.fi
Mittausinsinööri
Muikkula Janne
0504315380
janne.muikkula@lieto.fi
Kaavoitusinsinööri
Mäki Juha
0503150395
juha.maki@lieto.fi
Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356
paivi.paavilainen@lieto.fi
Toimistopalveluesimies
Yli-Alho-Virtanen Marjo
0406203608
marjo.yli-alho-virtanen@lieto.fi
Yritys- ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi