Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut huolehtii kaupungin elinvoimaisuudesta ja sisältää kaavoitukseen ja maankäyttöön, joukkoliikenteeseen, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun sekä yritys- ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.

  • Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.
  • Mittaustoimi tuottaa maaomaisuuden hallintaan, kiinteistöjen muodostamiseen ja paikkatietoihin liittyviä palveluja.
  • Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun keinoin elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
  • Elinkeinotoimi ja elinkeinotoimikunta seuraavat kunnanhallituksen hyväksymän elinkeino-ohjelman toteuttamista ja toimivat yritysten, yrittäjien ja kunnan päätöksenteon yhteistyöfoorumina. Elinkeinotoimikunta tekee kaupunginhallitukselle esityksiä toimenpiteistä kaupungin elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Kaupunkikehityspalveluja johtaa kaupunginjohtaja Mika Ingi.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Toimialajohtaja
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi
Paikkatietopäällikkö
Hynynen Tuomo
0505963525
tuomo.hynynen@lieto.fi
Yrityspalvelujohtaja ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi
Toimistopalveluesimies
Yli-Alho-Virtanen Marjo
0406203608
marjo.yli-alho-virtanen@lieto.fi
Maastotyönjohtaja
Intonen Kari
0505969625
kari.intonen@lieto.fi