Kunnan johto

Luottamushenkilöjohto

Poliittiset toimielimet vastaavat Liedon kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kunnan päätösvaltaa. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Virkamiesjohto

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kunnanjohtaja
Poikela Esko
0505540832
esko.poikela@lieto.fi
Johdon sihteeri
Suikki Jaane
0505699767
jaane.suikki@lieto.fi

Kunnan johtoryhmä

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä talousjohtaja ja johtava ylilääkäri muodostavat kunnan johtoryhmän. Henkilöstön edustaja ja henkilöstöpäällikkö osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn silloin, kun käsitellään henkilöstöasioita.

Johtoryhmä avustaa ja tukee kunnanjohtajaa kunnan toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Toimialajohtaja
Peltola Rauno
0503755322
rauno.peltola@lieto.fi
Toimialajohtaja, sivistyspalvelut
Mäkelä Laila
0504146227
laila.makela@lieto.fi
Toimialajohtaja
Ryödi Krista
0505977151
krista.ryodi@lieto.fi
Johtava ylilääkäri
Leinonen Veli-Matti
0404872172
veli-matti.leinonen@lieto.fi
Toimialajohtaja, tekniset palvelut
Ahtiainen Anne
0505590123
anne.ahtiainen@lieto.fi
Toimialajohtaja
Mäkinen Johanna
0503813375
johanna.makinen@lieto.fi
Talousjohtaja
Maunula Markus
0503133577
markus.maunula@lieto.fi