Kaupungin johto

Luottamushenkilöjohto

Poliittiset toimielimet vastaavat Liedon kaupungin päätöksenteosta ja toiminnasta. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kaupungin päätösvaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Virkamiesjohto

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Johdon sihteeri
Suikki Jaane
0505699767
jaane.suikki@lieto.fi

Kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä talousjohtaja ja maankäyttöpäällikkö muodostavat kaupungin johtoryhmän. Henkilöstön edustaja ja henkilöstöpäällikkö osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn silloin, kun käsitellään henkilöstöasioita.

Johtoryhmä avustaa ja tukee kaupunginjohtajaa kaupungin toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Toimialajohtaja/ hallintopalvelut
Rantala Anne
050 375 5322
anne.k.rantala@lieto.fi
Toimialajohtaja/ympäristöterveyspalvelut
Mäkinen Johanna
0503813375
johanna.makinen@lieto.fi
Toimialajohtaja, sivistyspalvelut
Mäkelä Laila
0504146227
laila.makela@lieto.fi
Toimialajohtaja, tekniset palvelut
Ahtiainen Anne
0505590123
anne.ahtiainen@lieto.fi
Talousjohtaja
Maunula Markus
0503133577
markus.maunula@lieto.fi
Maankäyttöpäällikkö
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi