Kaupungin johto

Luottamushenkilöjohto

Poliittiset toimielimet vastaavat Liedon kaupungin päätöksenteosta ja toiminnasta. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kaupungin päätösvaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Virkamiesjohto

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Johdon sihteeri
Suikki Jaane
0505699767
jaane.suikki@lieto.fi

Kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, maankäyttöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö muodostavat kaupungin johtoryhmän. Henkilöstön edustaja osallistuu johtoryhmän työskentelyyn silloin, kun käsitellään henkilöstöasioita.

Johtoryhmä avustaa ja tukee kaupunginjohtajaa kaupungin toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Toimialajohtaja/ hallintopalvelut
Rantala Anne
050 375 5322
anne.k.rantala@lieto.fi
Toimialajohtaja, sivistyspalvelut
Mäkelä Laila
0504146227
laila.makela@lieto.fi
Talousjohtaja
Maunula Markus
0503133577
markus.maunula@lieto.fi
Toimialajohtaja, tekniset palvelut
Nylund Jonas
050 4283 774
jonas.nylund@lieto.fi
Toimialajohtaja
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi
Hyvinvointijohtaja
Äijälä Jani
040 158 8655
jani.aijala@lieto.fi
Henkilöstöpäällikkö
Kekarainen Minna
0503722688
minna.kekarainen@lieto.fi
Toimialajohtaja ympäristöterveyspalvelut vs, sektorchef vick.
Torkkeli-Pitkäranta Tiina
0503813375
tiina.torkkeli-pitkaranta@lieto.fi