Kaupungin johto

Luottamushenkilöjohto

Poliittiset toimielimet vastaavat Liedon kaupungin päätöksenteosta ja toiminnasta. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ja siirtää kaupungin päätösvaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Virkamiesjohto

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Johdon sihteeri
Suikki Jaane
0505699767
jaane.suikki@lieto.fi

Kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä talousjohtaja ja johtava ylilääkäri muodostavat kaupungin johtoryhmän. Henkilöstön edustaja ja henkilöstöpäällikkö osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn silloin, kun käsitellään henkilöstöasioita.

Johtoryhmä avustaa ja tukee kaupunginjohtajaa kaupungin toimintalinjojen, strategian sekä toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä eri toimialojen yhteistyön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Vt. toimialajohtaja/hallintopalvelut, toimialajohtaja/ympäristöterveyspalvelut
Mäkinen Johanna
0503813375
johanna.makinen@lieto.fi
Toimialajohtaja, sivistyspalvelut
Mäkelä Laila
0504146227
laila.makela@lieto.fi
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Ryödi Krista
0505977151
krista.ryodi@lieto.fi
Johtava ylilääkäri
Leinonen Veli-Matti
0404872172
veli-matti.leinonen@lieto.fi
Toimialajohtaja, tekniset palvelut
Ahtiainen Anne
0505590123
anne.ahtiainen@lieto.fi
Talousjohtaja
Maunula Markus
0503133577
markus.maunula@lieto.fi