Kaupungin kiinteistöjen sisäilma-asiat

Liedon kaupungin toimintamalli silloin kun kiinteistössä epäillään sisäilmaongelmaa:

Sisäilmaan liittyvät havainnot

Kaupungin tilojen käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan toiminnasta vastaavalle taholle, joka vie tiedon edelleen tilan käytöstä vastaavalle esimiehelle. Työntekijä ilmoittaa havainnoistaan esimiehelleen. Selkeät korjaustoimet hoidetaan huoltokirjan kautta. Mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon. Oppilaiden tulee olla yhteydessä myös kouluterveydenhuoltoon. Esimies tekee Sinetissä sisäilmailmoituksen joka menee tiedoksi teknisiin palveluihin (LVI-insinöörille ja talonrakennusmestarille) sekä työsuojelupäällikölle ja -valtuutetulle.

Laajempia toimenpiteitä vaativassa kohteessa perustetaan moniammatillinen sisäilmatyöryhmä

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamisesta päättää ao. toimialajohtaja työsuojelupäällikön aloitteesta. Sisäilmatyöryhmän kokoonpano päätetään tapauskohtaisesti. Ryhmässä ovat aina edustettuina ao. kohteen esimies, tarvittaessa toimialajohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja, teknisten-/toimitilapalveluiden edustaja, käyttäjien edustaja sekä koulujen ja päiväkotien kohdalla koulu- tai neuvolaterveydenhuollon edustaja sekä huoltajien edustaja ja terveysvalvonnan edustaja.

Sisäilmailmoituksia ja sisäilmailmoituskohteissa tehtyjä toimenpiteitä seurataan työsuojelutoimikunnassa ja johtoryhmässä

Työsuojelupäällikkö valmistelee kokouksessa esiteltävät asiat ja selvitykset yhdessä teknisten palveluiden edustajan kanssa. Tarvittaessa kokouksiin pyydetään asiantuntija esittelemään asiaa. Pöytäkirjat viedään tiedoksi johtoryhmälle.

Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä

Sisäilmatyöryhmä laatii asian vaatimat tiedotteet ja päättää selvitystoimenpiteistä sekä käy läpi selvitysten tulokset ja esittää näkemyksensä tarvittavista toimenpiteistä niiden perusteella. Tarvittavien selvitysten ja tutkimusten sekä sisäilmakyselyiden kustannuksista vastaa tekniset palvelut.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä toimii tällä hetkellä Keskuskoululla nyk. Taatilan koulu. Muiden kiinteistöjen sisäilma-asioita seurataan työsuojelutoimikunnassa.

Taatilan yläkoulu (Keskuskoulu)