Rakentaminen haja-asutusalueella

Ennakkotiedustelu

Jo rakentamista suunnitellessasi ota ensimmäiseksi yhteys rakennusvalvontaan, jotta voidaan selvittää haja-asutusalueella tapahtuvan rakentamisen edellytykset. Selvitettäviä asioita ovat mm. rakentamisoikeus, tontin koko ja sijainti sekä täyttääkö paikka luvan saamisen edellytykset.

Täytettävän ennakkotiedustelukaavakkeen perusteella viranhaltijat antavat perustellun vastauksen lupamahdollisuudesta ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista.

Yleiskaava

Yleiskaava ohjaa asemakaava-alueen ulkopuolella (haja-asutusalue) tapahtuvaa rakentamista. Yleiskaavaan on merkitty rakentamiseen parhaiten soveltuvia A-alueita sekä erilaisia rakentamista rajoittavia alueita: maisema-alueet, virkistysalueet, suojelualueet ja –kohteet, pohjavesialueet, tievaraukset yms. Tutustu aiotun rakentamispaikan yleiskaavaan sekä yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Rakennusjärjestys

Tutustu Liedon rakennusjärjestykseen, joka osaltaan ohjaa asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvaa rakentamista (luku 4 ja rakennusjärjestyksen liitekartta). pdf

Haja-asutusalueen rakentamistapaohjeet

Tutustu haja-asutusalueen rakentamistapaohjeisiin, joissa ohjataan rakennusjärjestystä yksityiskohtaisemmin haja-asutusalueella tapahtuvaa rakentamista.