Rakentaminen asemakaava-alueella

Asemakaava

Asemakaava-alueella tapahtuvaa rakentamista ohjaa asemakaava. Tarkista onko suunniteltu rakennuspaikka asemakaava-alueella vai asemakaava-alueen ulkopuolisella haja-asutusalueella. Asemakaavoitetut alueet löytyvät sähköisestä karttapalvelustamme:

Jos alueella on voimassa asemakaava, tutustu kaavan lisäksi myös alueen asemakaavamerkintöihin ja –määräyksiin, jotka löytyvät myös sähköisestä karttapalvelustamme:

Rakentamistapaohjeet

Keskeisimmille uusille asemakaava-alueille laaditaan sitovat rakentamistapaohjeet. Tarkista karttapalvelusta onko suunnitellun rakentamispaikan alueelle laadittu rakentamistapaohjeet. Rakentamistapaohjeet löytyvät sähköisestä karttapalvelustamme:

Vanhoilla alueilla rakentamistapaohjeiden lisäksi arvioidaan rakennushankkeen sopimista jo rakennettuun ympäristöön.

Rakennusjärjestys

Tutustu Liedon rakennusjärjestykseen, joka ohjaa asemakaavaa ja rakentamistapaohjeita yksityiskohtaisemmin Liedon kaupungin alueella tapahtuvaa rakentamista.