Voimassa olevat yleiskaavat

Liedon yleiskaava 2020

Liedon kunnan historian kolmas yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.12.2004. Yleiskaavaan laadittu tarkistus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.6.2006. Molemmat kaavat muodostavat yhdessä Liedon yleiskaavan 2020. Yleiskaava tuli voimaan 22.8.2006.

Tarvasjoen strateginen yleiskaava

Tarvasjoen kunta liitettiin Lietoon 1.1.2015 alkaen. Kuntaliitoksen toteuduttua Liedon kunnassa on edelleen voimassa koko kunnan osalta oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka koostuu kahdesta yleiskaavasta, Liedon yleiskaavasta 2020 ja Tarvasjoen strategisesta yleiskaavasta, jonka Tarvasjoen kunnanvaltuusto hyväksyi 58/20.12.2011. Tarvasjoen strateginen yleiskaava kattaa koko entisen Tarvasjoen kunnan alueen.