Säästöpankkitalon ympäristön suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuasiakirjat

Kilpailuaika 20.5. – 3.9.2021

Liedon kunta järjestää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Säästöpankkitalon alueen korttelialueille alueen rakennuttajan / rakentajan valitsemiseksi. Kilpailu on laatukilpailu, johon osallistuminen on avoin rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille, joilla on edellytyksiä toteuttaa esittämänsä suunnitelmat ja jotka kykenevät jatkamaan kunnan kanssa asemakaavoitusta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä kilpailukohteen. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella.

Kilpailijoilla oli mahdollisuus tehdä kilpailun kuluessa kysymyksiä 17.6.2021 klo 12 asti. Määräaikaan mennessä saapuneet kysymykset vastauksineen (lisätty sivustolle 30.6.):

Korttelin 11134 pohjatutkijan lausunnossa tarvitaan tieto kairauspisteen 10/2018 läheisyyden olevan alueen rakentamismahdollisuutta. Kuinka lähelle Kyöstilännotkoa on mahdollista rakentaa tukipaaluperustainen asuintalo. Tämä on olennainen tieto korttelin rakennusten sijoittelun kannalta.
– Kilpailuaineistoon on 30.6. lisätty aineisto 8c. Pohjatutkimukset Aurajokirannan kevyen liikenteen väylän alueelta

Mitkä ovat Säästöpankkitalon vuotuiset lämmityskustannukset? Muut vuotuiset kustannukset?
– Arvio lämmityskuluista n. 10 000 €/vuosi
– vuonna 2020 sähkö 5350 €
– vuonna 2020 ict 180 €
– vuonna 2020 jäte 724 €

Onko mahdollista päästä tutustumaan Säästöpankkitaloon?
– Asuntokäytössä oleviin tiloihin ei pääse
– 21.6. – 2.7. ja 2.8.– yhteys toimitilapäällikkö 040 3561702, marko.tahtinen@lieto.fi
– 19.7. – 6.8. yhteys isännöitsijä 040 5738343, merja.ollikainen-suvanto@lieto.fi
– 30.7 saakka yhteys Jari Kakko: jari.kakko@lieto.fi

Arviointiryhmän sihteeri:
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää
sähköposti: pekka.sillanpaa(a)lieto.fi

Kilpailuasiakirjat

Liitteet:

Aineistoa saa käyttää vain kilpailuehdotuksen laatimiseen.

Lisämateriaali